Członkowie Stowarzyszenia:

Logowanie ssl_certif.gov
Zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy

z głupoty swojej…
1. Nauka, co dobre, co złe.Rozróżnienie i udowodnienie oraz pokazanie,że rozumie się i WIE. Nauczyło się.


2. Naprawienie złego.

3. Przeproszenie.

4. Odejście…


Robactwo też ma szansę.

Inaczej nie byłoby Nauki.

Nauka jest zawsze dobra.


Nie każda nauka jest dobra.Zła nauka karana jest jak zbrodnia.

Zawsze tak samo.

Bez zmiłowania.


AmenDS`.

Ucieczki od odpowiedzialności NIE MA.


Najważniejsze przyznać się i NIE UCIEKAĆ.


Nie w myślach…


Tylko żydzi i sekciarze (jak katolicy i tym podobni religijni)

cierpią za grzechy nie naprawiając krzywd wyrządzonych.


Są przestępcami.


Przyjdź, przeproś, spytaj o rozgrzeszenie żydzie…


Będzie Ci wybaczone.


Ucieczki od odpowiedzialności NIE MA.


Nie byłoby nauki.

To byłoby złe.

Nauka jest dobra.

Inaczej to zło.


Tak trzeba.


Dla Dobra.

AmenDS`.


========================================================================SSSPArt.XII.=

Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.

Art. XII. Rehabilitacja.

===================================================================================