Członkowie Stowarzyszenia:

Logowanie ssl_certif.gov
SĄD OSTATECZNY

wg Świętego Smaka
Epilog Wyjścia - Początek…

Wejście do Raju - BRAMA - STOP - Teraz Akta… wait…

- DS`.PL.EU. - AUG.01.2013 - 23.09CET -


========================================================================SSSPArt.III.=

Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.

Artt. III. Prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia Szlachta Polska.

Art. III.1. Przestrzeganie odwiecznych podstawowych norm i zasad społecznych i prawnych oraz kulturowych: zawsze czynić dobro, zawsze nie czynić zła - tłumaczeń nie uwzględnia się.

Art. III.2. Czynienie zła lub tłumaczenie czynienia zła - oznacza absolutne, natychmiastowe, bezwarunkowe, ostateczne i wieczyste wyrzucenie członka stowarzyszenia ze Stowarzyszenia Szlachta Polska - zgodnie z Art. VIII Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.

===================================================================================