Członkowie Stowarzyszenia:

Logowanie ssl_certif.gov
Najważniejsze dla Szlachcica

- robić porządki…

zawsze… gdziekolwiek…

do Końca Świata i Własnego Życia…

a poza tym?…


Hm…

Szlachectwa kupić nie można…

za żadną cenę… i jakąkolwiek


Nie ma ceny Szlachectwa…

Szlachcicem się Jest…

Szlachectwo jest ceną Najwyższą.

Wyższych cen nie ma.


Tłumaczeń nie uznaje się.

Oczywiste…
GENEZA SZLACHTY EUROPEJSKIEJ

(REGIONY)LEGENDY

en.wikipedia.org/wiki/Nobility


Szlachectwo oferowało ochronę w zamian za usługi…


POLSKA / CZECHY / ROSJA
ANGLIAFRANCJAHISZPANIA


WŁOCHY


PORTUGALIA


========================================================================SSSPArt.III=

Statut Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r.

Art.III. Prawa i obowiązki Członka Stowarzyszenia Szlachta Polska.

Przestrzeganie odwiecznych podstawowych norm i zasad społecznych i prawnych oraz kulturowych - zawsze czynić dobro, zawsze nie czynić zła - tłumaczeń nie uwzględnia się.

===================================================================================