Członkowie Stowarzyszenia:

Logowanie ssl_certif.govAKTUALNOŚCI

SĄD / PROKURATURA - SERWIS

PROJEKTY SPOŁECZNE - SZLACHTA POLSKA - STOWARZYSZENIE


Projekty Społeczne - Szlachta PolskaDO DNIA 30 CZERWCA 2016 R.

AKTUALIZOWANIE ZAWARTOŚCI STRON SERWISÓW ORAZ DOKUMENTÓW I PUBLIKACJIJUN.20.2016

Informacja oficjalna Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 20 czerwca 2016.

Wersja francuskojęzyczna Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. nie ukaże się nakładem wydawnictwa.

Obowiązuje zakaz rozprowadzania Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11 stycznia 2014 na terenie Francji oraz tłumaczenia Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11 stycznia 2014 na język francuski.

Zakaz obowiązuje wieczyście.

Uzasadnienie szczegółowe w testamencie oraz w dokumentach oficjalnych stowarzyszenia.

Uzasadnienie ogólne: względy terminowe, terminy są ważne, poza tym jak zawsze i wiecznie, szlachectwa kupić nie można.

Amen.
Jak napisano i poinformowano.

Nie wolno zmienić, komu życie miłe własne i rodzin własnych.

Amen.

Z poważaniem,
Dariusz Smakulski

szlachtapolska.org
20 czerwca 2016.

MAR.22.2016

Funkcja ePUAP przekazująca informację z ePUAP do ssdip.bip.gov.pl - zapytanie.

MAR.10.2016.

Uzyskanie KRS dla stowarzyszenia - kwestia formalna - zapytanie - sygn. 1928714236.

NOV.18.2015.

Oczekiwanie w okresie od 2014 roku do listopada 2015 roku na możliwość logowania do systemu SSDIP BIP celem założenia strony podmiotowej stowarzyszenia.

AUG.15.2015.

Podsumowanie pracy stowarzyszenia w okresie od stycznia 2014 do sierpnia 2015 w kwestii:

Szlachta Polska - Stowarzyszenie

Cele szczegółowe - Art. XVIII.2 (2010-2015)

1. Sekty / religie - przestępstwa chorych psychicznie i zabobon.

2. Ukraina - Europa - Świat - stabilizacja pokoju '2014-15

3. Anno Online '2015 - promocja kultury, wiedzy, nauki i edukacji (gra komputerowa internetowa)

MAY.06.2015.

Rejestracja Stowarzyszenia Szlachta Polska w KRS - XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy do końca sierpnia 2015 - w formie złożenia pełnego kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z wnioskiem ze stycznia 2014 r. o powołanie podmiotu ww. - z wnioskiem o wstrzymanie rejestracji stowarzyszenia do czasu podpisania protokołu przez dodatkowych dwóch członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Szlachta Polska.

Rejestracja Stowarzyszenia Szlachta Polska zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11 stycznia 2014 - w Sądzie właściwym we Francji - we wrześniu 2015 roku.


MAR.03.2015.

MAR.03.2015. Ukraina i region EE '2015. Kontynuować rozbrajanie obu stron i wszystkich stron konfliktu. Pilnować spokoju i zapobiegać walkom jakimkolwiek (nie tylko zbrojnym) na obszarze konfliktu i na świecie (w związku z regionem EE). Nie zadrażniać napiętej sytuacji w rozmowach międzynarodowych DOTYCZĄCYCH lokalnego regionu wschodniej Ukrainy. Zakaz zajmowania się sprawami przestępców ukraińskich w regionie Ukrainy wschodniej. Realizowanie ustaleń rozejmu i pokojowego zakończenia spraw regionu EE. Łapanki przestępców ukraińskich i osób wspierających przestępców ukraińskich na terenie całej Europy. Łapanki i izolowanie wszystkich osób dążących dowolnymi uzasadnieniami do rozpoczęcia wojny i eskalacji konfliktu w Europie i na świecie powołując się na lokalne zamieszki w regionie Europy Wschodniej (Ukraina i okolice). Osoby wspierające czynności dowolne dążące do eskalacji konfliktu lub zadrażniania sytuacji Ukrainy wschodniej lub międzynarodowej z dowolnego powodu samodzielnie uzasadnianego => izolatki natychmiastowe do czasu zakończenia konfliktu w regionie EE. Amen. sadprok.smakubooks.com MAR.03.2015. ====. Najczęstsze wypowiedzi i oświadczenia przestępców dążących do wojny: 'wojna jest nieunikniona, nie da się tego dłużej ciągnąć w ten sposób', itp. => na listy kryminalne (osoby takie są przestępcami starającymi uniknąć odpowiedzialności za własne czyny poprzez 'wojnę nieuniknioną' z powodu chęci ucieczki w jakikolwiek sposób przed odpowiedzialnością za czyny dokonane kryminalne własne. Amen. Official. Poland (UE) '2015. MAR.03.2015. sadprok.smakubooks.com ====. http://sadprok.goutlivres.com/pages-de-dossiers/


FEB.25.2015.

FEB.25.2015. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami w temacie konfliktów w Europie Wschodniej - Ukraina i okolice - kontynuowanie sporządzania list oraz natychmiastowe aresztowania osób, które nie chcą pokoju i zakończenia konfliktów w regionie Europy Wschodniej (bez względu na tłumaczenia lub uzasadnienia kryminalne lub dowolne własne). Osoby, które czekają na wojnę i zaostrzenie konfliktu, zamiast starać się o pokój i zakończenie konfliktów będą aresztowane i poddawane eutanazji w trybie procedur 'w stanie wojny' - czyli natychmiastowe egzekucje. Osoby pomagające przestępcom ukraińskim w dowolny sposób analogicznie zostaną poddane eutanazji (wyroki śmierci wykonane natychmiastowo). Uzasadnienie: kryminalne czynności przestępców ukraińskich od 2005 r. na terenie Europy oraz kryminalne cele Ukrainy i przestępców ukraińskich - realizowane długoterminowo i metodycznie od około (minimum) 2005 r. Official Info. Poland (UE). FEB.25.2015. Criminal Cases in Poland (UE) and Europe '2005 - 2015. sadprok.smakubooks.com ====. http://sadprok.goutlivres.com/pages-de-dossiers/

Do czasu trwałego i ostatecznego ustabilizowania pokoju na wschodzie Ukrainy oraz administracyjnego (dyplomatycznego) uregulowania relacji między Rosjanami a Ukraińcami walczącymi na terenach objętych konfliktami - tylko procedury stabilizacyjne i wspomagające zapobieganie czynnościom przemocy dowolnego rodzaju w obszarze walk, w tym przede wszystkim czynności zapobiegające aktom przemocy zbrojnej na terenach konfliktów - bez względu na stronę konfliktu. Grupy Ukraińców lub Rosjan na wschodzie Ukrainy atakujące lub prowokujące do walk i konfliktów dowolnego rodzaju będą rozbrajane i izolowane w trybie ciągłym natychmiastowym, aż do ostatecznego i trwałego uregulowania spokoju i stabilizacji administracyjnej regionu. FEB.25.2015. EE Conflicts '2014-2015. ====.

JAN.25.2015.


JAN.25.2015. W bieżącym tygodniu zebranie dokumentów dotyczących celów szczegółowych Stowarzyszenia Szlachta Polska zgodnie z Art. XVIII.2 Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. z okresu 2010-2014 i styczeń 2015 r.: 1. Sekty - wiary - religie - przestępstwa - urojenia - schizofrenia - algorytmy (2010-2015). 2. Stabilizacja pokoju i sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej w Europie Wschodniej i na Świecie - dotyczy Ukrainy i spraw związanych z Ukrainą (2014-2015). Ad. 1 Zebranie dokumentów i publikacji oraz materiałów edukacyjnych dot. tematu - sygn. akt 304/14 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ad. 2 Zebranie dokumentów i komentarzy z okresu 2014-2015 do jednej publikacji jako materiał trwały edukacyjny - nadanie ISBN i złożenie egz. obow. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zamknięcie teczek powyższych dwóch celów szczegółowych - zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. Oficjalna publikacja pełnych akt i materiałów dot. ww. 'styczeń.2015 r. Stowarzyszenie Szlachta Polska Rzeczpospolita Polska 25 stycznia 2015 r. ====. szlachtapolska.org ====. sadprok.goutlivres.com/projets/projets-sociaux-noblesse-polonaise/


JAN.05.2015.


Po usunięciu usterki technicznej na stronach bip.gov.pl forum Stowarzyszenia Szlachta Polska będzie dostępne dla Użytkowników pod tym samym adresem.


Od sierpnia 2014 r. trwa usuwanie usterki dotyczącej redagowania stron podmiotowych ssdip.bip.gov.pl.


Od połowy 2015 r. powinno wszystko działać zgodnie z zamierzeniem oraz przeznaczeniem.


Użytkownicy stron podmiotowych ssdip.bip.gov.pl zostaną powiadomieni, jeśli usterki zostaną usunięte.


Prosimy o cierpliwość.


sadprok.smakubooks.com

szlachtapolska.org.


JAN.05.2015.


www.bip.gov.pl/subjects/33459,Stowarzyszenie+Szlachta+Polska.htmlDEC.30.2014.


Złożenie pełnego kompletu dokumentów założycielskich

w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sygn. 19287/14/236 (protokół podpisany jednoosobowo - wniosek o pozostawienie bez biegu do czasu uzyskania dwóch pozostałych podpisów członków komitetu założycielskiego).


Uzyskanie wpisu do KRS Stowarzyszenie Szlachta Polska - na początku stycznia 2015 r.


szlachtapolska.org


DEC.03.2014.


Informacja z 2014 r. dotycząca zachowania Krymu w granicach Rosji na czas nieokreślony (wieczysty) i wpisanie Krymu w mapy polityczne i geograficzne Świata jako wieczysta własność Rosji jest aktualna do czasu zrealizowania czynności urzędowych zgodnie z informacja podaną.


Uzasadnienie:


- zgodnie z informacja podaną w 2014 r. dotyczącą Krymu i aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r.

- zgodnie z zasadami ogólnymi zachowania bezpieczeństwa międzynarodowego i lokalnego w regionach świata dowolnych


Uzasadnienie szczegółowe (wyciąg):


- Ukraina nie jest wystarczająco zaawansowana cywilizacyjnie i edukacyjnie oraz kulturowo do samostanowienia w polityce międzynarodowej i własnej państwowej bez pomocy państw spoza Ukrainy


- Krym jest strategicznym miejscem w wymiarze międzynarodowym i globalnym światowym - bardzo niebezpiecznym w rękach nieodpowiedzialnych właścicieli lub użytkujących Krym


- w aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej międzynarodowej Europy Wschodniej i Świata - Krym mógłby stać się powierzchnią przetargową do celów militarnych, co mogłoby skutkować globalną zagładą militarną całego świata


Amen.


szlachtapolska.org

sadprok.smakubooks.com

DEC.03.2014.

====.

szlachtapolska.org/witamy/aktualnosci-wydarzenia


16.czerwca.2014.


(potw. odb. 16.06.2014 r.) - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - (data nad. 11.06.2014 r.) - Sygn.: 19287/14/236.
14.czerwca.2014 r.bn.org.pl/aktualnosci/728-imieniny-jana-kochanowskiego-2014.html

30-31.marca.2014 r.


Rejestracja domeny globalnej:

szlachtapolska.org


Domena dodatkowa:

szlachtapolska.org.pl


Rejestracja skrzynki mailowej Biura Stowarzyszenia:

biuro_stowarzyszenia@szlachtapolska.org


Wcześniejsze domeny (aktywne od 2012 r.):

szlachtapolska.pl

nobles.org.pl

tymczasowo nieaktualne (od stycznia.2014 r.)
20.marca.2014 r.


Zamknięcie wątku Ukrainy w dokumentach dotychczasowych. Zebranie dokumentów. Do wglądu publicznego - dostępne na stronie sadprok.smakubooks.com.

PRIORYTET DLA ROSJI W CELU ZACHOWANIA SPOKOJU W REGIONIE I SPOKOJU GLOBALNEGO,

oraz zapewnienie sobie spokojnych i stabilnych politycznie globalnie i w regionie - warunków prowadzenia polityki własnej w regionie Europy Wschodniej - nie używać przemocy wobec Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego oraz wobec jakiejkolwiek z osób - bez względu na orientację polityczną, itp. - która nie przejawia swoim zachowaniem dowolnego rodzaju agresji wobec sił lub polityki lub osób strony rosyjskiej.

Najważniejsze: zachowanie i pilnowanie zachowania i przestrzegania podstawowych Praw Człowieka i Obywatela wobec kogokolwiek - bez względu na stronę konfliktu lub bez względu na cokolwiek.

Dowolne względy lub czego lub kogo dotyczy zachowanie Praw Człowieka i Obywatela - bez znaczenia - przestrzeganie Praw Człowieka i Obywatela - jest zawsze podstawową i priorytetową zasadą i prawem - w dowolnych warunkach politycznych.

Dariusz Smakulski

Warszawa, dn. 20.marca.2014 r.

godz.: 19:58CET.

====.

.[===koniec dokumentu Zał. (01) zgodnie z Art. XVIII.2 Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. - wątek Ukrainy i stabilizacji spokoju w regionie Europy Wschodniej oraz przyszłe losy Ukrainy. Zgodnie z powyższym. AmenDS`. Warszawa, dn. 20.marca.2014 r. godz.: 20:00CET. ====].
19.marca.2014 r.


Plan jedyny sensowny na najbliższy okres spokoju w regionie Europy Wschodniej i Centralnej (bez wojny i rozruchów w regionie oraz jakichkolwiek krzywd lub ofiar):

1. Uregulować urzędowo sprawę Krymu - zgodnie z dokumentami aktualnymi i historycznymi - TYLKO URZĘDOWO - po aneksji przez Rosję.

2. Warunek szansy spokoju w regionie i zero (00.00%) ofiar i szkód: zakaz czynności jakichkolwiek zbrojnych lub czynności przemocy jakiejkolwiek ze strony Ukrainy. Jest to oczywiste.

Za jakiekolwiek szkody w regionie typu zniszczenia / ofiary / wojna, itp. etc. - w sytuacji aktualnej odpowiada TYLKO Ukraina. Oczywiste.

Jakiekolwiek czynności przemocy wobec Rosji lub wobec kogokolwiek ze strony Ukrainy lub osób sprzyjających lub popierających Ukrainę w aktualnych dążeniach Ukrainy realizowanych w sposób jak dotychczas - mogą oznaczać zlikwidowanie Ukrainy (oczywiste), wojnę światową w regionie, a nawet globalną - po krótkim dalszym czasie. Byłoby to bez sensu. Zagłada. Oczywistości.

4. Priorytet (1)- żadnych strat, szkód lub ofiar. Tylko spokojne urzędowe negocjacje w sytuacjach aktualnych. Kwestie niemożliwe do negocjowania jakiegokolwiek - należy zostawić w spokoju - zgodnie z powyższym.

5. Priorytet (2) - zachowanie spójności całej powierzchni Ukrainy jako państwa suwerennego i samostanowiącego o swoich sprawach i losie - jak każde inne państwo wolne, samodzielne, niezależne, samowystarczalne i samostanowiące o swoim losie - jak wszystkie inne państwa Europy.

6. Urzędowe i spokojne zwyczajne kontynuowanie spraw własnych regionu - zgodnie z powyższym (p. 1 do 5).


DS`.PL.EU.MAR.19.2014T22:27CET.

====.18.marca.2014 r.

Autor komentarza: Dariusz Smakulski.

====.17.marca.2014 r.


Zgodnie z Art. XVIII.2. Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska. - DS`.PL.EU. - MAR.17.2014


====.30.stycznia.2014 r.


Statut Stowarzyszenia i dokumenty - ostateczne poprawki.


- forma wydawnicza - opis redakcyjny i forma wydawnicza Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. - zgodne ze standardami publikacji dokumentów urzędowych

- certyfikaty bezpieczeństwa do domen szlachtapolska.org.pl i nobles.org.pl oraz odnośniki w publikacjach i na stronach do https://

- Forum Szlachta Polska - TYLKO dla zalogowanych Członków Stowarzyszenia Szlachta Polska

- Forum Publiczne na portalu Szlachta Polska dla Użytkowników nie będących członkami stowarzyszenia

15.stycznia.2014 r.
Wpis do rejestru KRS nowego stowarzyszenia (organizacja pozarządowa):

Szlachta Polska


nobles.org.pl