Członkowie Stowarzyszenia:

Logowanie ssl_certif.govSzlachectwa kupić nie można…

za żadną cenę… i jakąkolwiek…
Nie ma ceny Szlachectwa…

Szlachcicem się Jest…

Szlachectwo jest ceną Najwyższą.

Wyższych cen nie ma.
Tłumaczeń nie uznaje się.

Oczywiste…
15.stycznia.2014 r.

Europa, Polska, Warszawa (Żoliborz)


Wpis do rejestru KRS nowego podmiotu

(organizacja pozarządowa):


Stowarzyszenie

Szlachta Polska.szlachtapolska.org


STATUT STOWARZYSZENIA

SZLACHTA POLSKA Z DN. 11.01.2014 R.

ISBN 978-83-63973-36-0


(statut PL - ver. not completed - graph ver.)


Szlachta Polska - Stowarzyszenie - Dokumenty założycielskie


ISBN978-83-63973-37-7. Kolekcja


(potw. wpł.) Wniosek (w formie papierowej) z dn. 15.01.2014 r. o zarejestrowanie nowego podmiotu - Stowarzyszenie Szlachta Polska - wraz z załącznikami.


Wersja urzędowa Statutu Stowarzyszenia Szlachta Polska z dn. 11.01.2014 r. (niepełna).
STATUT STOWARZYSZENIA

SZLACHTA POLSKA Z DN. 11.01.2014 R.

ISBN 978-83-63973-36-0

WERSJE STATUTU STOWARZYSZENIA SZLACHTA POLSKA W JĘZYKACH NARODOWYCH